Warunki korzystania z apps4.life

Strona główna " Warunki korzystania z apps4.life

1. postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Warunki użytkowania regulują udostępnianie i korzystanie z zasobów witryny internetowej https://apps4.life/ ("Witryna").

1.2 Korzystając z Witryny, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania.

1.3 Administracja Witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach użytkowania bez dalszego powiadamiania użytkowników.

2. Prawa i obowiązki użytkowników

2.1 Użytkownicy mają prawo do:

  • Korzystać z Witryny w celach osobistych i informacyjnych.
  • Dostęp do informacji i materiałów w Witrynie.

2.2 Użytkownicy są zobowiązani do:

  • Nie należy korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem.
  • Nie naruszać praw własności intelektualnej należących do Witryny.

3. własność intelektualna

3.1 Wszystkie materiały zawarte na Stronie, w tym projekt, tekst, grafika i inne elementy, stanowią przedmiot własności intelektualnej i są chronione odpowiednimi przepisami prawa.

3.2 Nieuprawnione korzystanie lub kopiowanie materiałów z Witryny bez zezwolenia może skutkować odpowiedzialnością prawną.

4. ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Witryna jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakiejkolwiek gwarancji co do jej działania.

4.2 Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny.

5. Poufność

5.1 Witryna szanuje i chroni dane osobowe użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności Witryny.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Wszelkie powstałe spory związane z korzystaniem z Witryny będą rozpatrywane zgodnie z prawem.

6.2 Uznanie przez sąd któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne nie unieważnia żadnego innego postanowienia niniejszych Warunków.

6.3 Bezczynność ze strony Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu przez któregokolwiek z użytkowników nie pozbawia Serwisu prawa do podjęcia odpowiednich działań w obronie swoich interesów w późniejszym terminie.

 

Scott Finch
Autor Scott Finch

Scott Finch jest znanym krytykiem w świecie hazardu i gier typu crash. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu wyrzeźbił dla siebie niszę, dostarczając wnikliwe i bezstronne recenzje. Jego wiedza pomogła wielu entuzjastom poruszać się po dynamicznym świecie gier. Znany ze swoich wnikliwych analiz i szczerych recenzji, Finch pozostaje szanowanym ekspertem w społeczności graczy.

Nasi partnerzy

Aviator Gra Gra Aviator Aviator aposta JetX Lucky Jet